January 20, 2016 @ 09:20 AM

欢迎来到腹肌的世界 :中等级

14种动态动作等你来挑战!


看过 菜鸟级 版本觉得太简单?你可以试看看以下中等级的14种腹肌训练,每组动作做三次,每次12-15下。
 
— 01 / 仰卧抬臀 — 
— 02 / 空中蹬车 — 
— 03 / 仰卧交替拉手卷腹 — 
— 04 / 触膝卷体 — 
— 05 / 仰卧抬腿 — 
— 06 / (左右互换)侧卧腹斜肌卷腹 — 
— 07 / 平板支撑抬腿 — 
— 08 / 俄罗斯转体 — 
— 09 / 仰卧交替抬腿 — 
— 10 / 仰卧交替摆腿 — 
— 11 / 侧平板支撑 — 
— 12 / 仰卧直腿卷腹触足卷腹 — 
— 13 / 仰卧屈膝卷腹 — 
— 14 / 仰卧紧缩卷腹 — 
资料整理 / 型男健身学院


Related Articles: